Neighbourhood
Scenic and Shopping Spots

View location in Google map

Harukas 300
Abeno Harukas Art Museum
Abeno Harukas
Isshinji Temple
Keitakuen Garden
Osaka City Museum of Fine Art
Shitennoji
Spa World
Tennoji Park
Tennoji Zoo
Tsutenkaku